Hlavní obsah

  • Domů
  • Jak rychleji uvádět výrobky na trh?
  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Jak rychleji uvádět výrobky na trh?

Konzistentní výměna dat mezi elektroinstalací a řídicím softwarem prostřednictvím rozhraní AutomationML

Rozhraní AutomationML

V rámci integrované softwarové sady iQ Works pro programování svých produktů automatizace společnost Mitsubishi Electric implementovala rozhraní AutomationML. Rozhraní AutomationML představuje důležitou změnu v tom, jakým způsobem je komplexní zařízení navrženo, instalováno a udržováno. Návrháři, integrátoři a koncoví uživatelé budou profitovat z efektivnějšího přístupu k implementaci systému, který sníží náklady a zkrátí čas na uvedení výrobků na trh. Schopnost zajistit bezproblémový tok informací mezi různými systémy je také klíčovým hnacím motorem digitální transformace výroby na cestě k Průmyslu 4.0.

Mějte konzistentní informace

Konzistence informací v průběhu inženýrských, integračních, údržbových a následných fází řízení životního cyklu projektu zvyšuje kvalitu a snižuje náklady. Výměna informací mezi různými strojírenskými obory se často provádí ručně, což je časově náročné a představuje prostor pro možné chyby.

Zavedení univerzálního rozhraní pro automatickou výměnu dat mezi softwarovými prostředími zajišťuje konzistenci informací po celou dobu trvání projektu a splňuje dnešní požadavky na kratší dobu pro uvedení výrobku na trh.

S integrovaným rozhraním AutomationML v softwarové sadě Mitsubishi Electric iQ Works mohou na příklad být data bez problémů vyměňována obousměrně s nástroji ECAD, které mají také rozhraní AutomationML. Implementace byla postavena na dokumentu rozhraní AutomationML „Aplikační doporučení: Konfigurace projektu automatizace“.

Interoperabilita iQ Works a Eplan Electric P8

V praxi spolupracuje společnost Mitsubishi Electric s partnerem e-F@ctory Alliance Eplan za účelem výměny hardwarových konfigurací, I/O tagů a síťových konfigurací mezi iQ Works a Eplan Electric P8 pomocí otevřeného standardu. Toto rozhraní zajišťuje celkovou interoperabilitu od prvního návrhu, přes inženýrské procesy až po uvedení do provozu a po celou dobu řízení automatizačního systému.

Společnost Mitsubishi Electric je jedním z prvních poskytovatelů řešení automatizace, který v komerčních výrobcích implementoval rozhraní AutomationML s nástroji ECAD. Kromě toho společnost Mitsubishi Electric jako aktivní člen sdružení AutomationML Association přispívá k dalšímu rozvoji tohoto otevřeného datového formátu.

Zdroj: Tisková zpráva Mitsubishi Electric Europe

zpět

Nahoru