Hledat

Hlavní obsah

  • Domů
  • Rychlejší start-up s novou sérií robotů MELFA FR
  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

Factory Automation

Rychlejší start-up s novou sérií robotů MELFA FR

Nová série robotů MELFA FR firmy Mitsubishi Electric v sobě mimo jiné zahrnuje umělou inteligenci spolu s dalšími novými prvky jako například flexibilní bezpečné a intuitivní programování, které je dělají velmi jednoduše integrovatelnými a obsluhovatelnými.MELFA FR spojuje snížení doby cyklu se škálovatelnými bezpečnostními prvky. Zároveň nabízí různorodé možnosti připojení pro jednoduché začlenění do výrobních systémů. Firmy, které chtějí dosáhnout mnohem flexibilnějšího a produktivnějšího pracovního prostředí, budou také těžit z nových možností vytvořených implementací umělé inteligence.

[Zdroj: Mitsubishi Electric Europe B.V.]

Nová řada robotů MELFA FR

Technologie umělé inteligence firmy Mitsubishi Electric zvyšuje efektivitu skoro každé fáze procesu klienta: od fáze návrhu a zavádění do provozu až po samotný provoz a údržbu. Například, je možné zamezit neplánovaným prostojům ve výrobě implementací flexibilního plánu údržby: Ostrá data o využití robota jsou analyzována prvkem pro preventivní údržbu, který tato data porovnává s dynamickým modelem komponent tohoto robota. Díky tomu může být přesně stanovena životnost a požadavky na údržbu. Nová řada robotů MELFA FR navíc nabízí funkce, které usnadňují automatickou kalibraci, což vede k vyšší přesnosti a kratším záběhovým časům.

Zvýšená výkonnost a výnosnost výrobních společností vyžaduje optimalizaci dostupné podlahové plochy a vytížení strojů. Bezpečnostní prvky jako bezpečně omezená rychlost SLS (Safe Limited Speed), bezpečně omezená poloha SLP (Safely Limited Position) a bezpečné odpojení točivého momentu STO (Safe Torque Off) dosahují této optimalizace tím, že umožňují obsluze efektivně pracovat okolo robotů. Škálovatelné možnosti zabezpečení umožňují optimalizaci robota pro příležitostný nebo pravidelný přístup člověka k robotu. Stupňovité zpomalování, které je upřednostňováno před okamžitým zastavením činnosti, spolu s rychlým přechodem z vysokorychlostní operace na operaci nízkorychlostní a zpět umožňuje jak robotu, tak člověku pracovat efektivně bez zastavení a na menší ploše.

K dosažení rychlých dynamických reakcí, které vedou ke snížení doby cyklu a nabízejí zlepšení výkonnosti, se používají nejnovější technologie řízení pohybu servopohonu Mitsubishi Electric. Kromě úspory času při provozu, má nová série robotů MELFA FR také rychlou a jednoduchou instalaci nabízející uživatelům intuitivní programování a široké možnosti připojení. Před použitím mohou operátoři využít možnosti nastavit a otestovat pohyby robota a jeho interakce pomocí 3D CAD simulačního softwaru nabízeného firmou Mitsubishi Electric: programovací prostředí ToolBox3.

Se zaměřením na konektivitu, nabízí tato novinka na trhu širokou škálu možností, od Profinetu až k CC-Link IE Field gigabitového Ethernetu. Vysokorychlostní síťové připojení a pohodlná integrace strojů zaručují plynulé propojení mezi roboty a IT systémy, což umožňuje jednoduchou a nákladově efektivní integraci do existujících i do nových systémů. Co se týče možností ovládání, jsou robot SCARA i kloubové rameno řady FR kompatibilní s nejnovější sérií ovladačů Mitsubishi Electric (CR800 and MELSEC iQ-R), což ještě více usnadňuje instalaci a integrační proces.

Složité montážní práce nebo náročné dynamické úkoly, jako například aplikace lepidla a těsnění, mohou být vykonány kombinací několika robotů: programovatelný ovladač řady MELSEC iQ-R obsahuje platformu, která dokáže integrovat různé typy regulátorů – PLC, CNC nebo robota – do jediné základní desky. Kromě toho, tato technologie nabízí integrovanou antikolizní funkci, která zjednodušuje koordinaci více robotů.

Portfolio robota MELFA FR zahrnuje širokou řadu automatizačních aplikací tím, že nabízí jak robotická ramena kloubová vertikální, tak kloubové horizontální SCARA roboty. Každá verze využívá známé dvojramenné struktury, která zabezpečuje robotu maximální svobodu pohybu a zároveň mu poskytuje stabilitu ve vysokých rychlostech. V závislosti na modelu, nové modely robotů jsou dostupné ve velikostech do 1504 mm, s nosností od 2 do 20 kg. Kompaktní konstrukce s možností nástěnné nebo stropní montáže umožňuje maximální využití prostoru. Roboty MELFA FR dodržují přesnost až ± 0.01 mm.

Oliver Giertz, produktový manažer Servo/Motion/Robots pro region Evropa, Blízký východ a Afrika (EMEA) řekl: “Nová série robotů MELFA FR nabízí společnostem nejnovější poznatky v oblasti řízení bezpečnosti a využití umělé inteligence v továrnách. Když se umělá inteligence aplikuje na vysoce adaptabilní automatizační produkty jako roboty FR, nejenom, že se roboty snáze používají, ale jsou také rychle a efektivně integrovatelné do výrobních a montážních systémů. Výsledkem je společné, víceúčelové, bezpečné a spolehlivé řešení, které může zvýšit produktivitu, snížit čas výroby a náklady na ni.

Zdroj: Mitsubishi Electric Europe B.V.

zpět

Nahoru