• Domů
  • Průmysl 4.0 a výrobní technologie pro digitalizovaný průmysl
  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

Průmysl 4.0 a výrobní technologie pro digitalizovaný průmysl

Společnost Mitsubishi Electric se již mnoho let prakticky zabývá problematikou digitalizace průmyslu, a to jak z důvodu vývoje výrobních technologií pro své vlastní chytré továrny, tak i z důvodu požadavků našich zákazníků. Jsme tedy zcela určitě velmi zkušeným partnerem pro praktickou aplikaci principů, na kterých je digitalizace průmyslu postavena, a které, mimo jiných světových konceptů, popisuje i koncept Průmysl 4.0.

Pro Mitsubishi Electric jsou již 15 let všechny aktivity spojené s rostoucí digitální transformací výrobních technologií vytvářející chytré továrny uskutečňovány pod záštitou programu e-F@ctory, který je v první řadě implementován v chytrých továrnách Mitsubishi Electric.
Program e- F@ctory zahrnuje i alianci e-F@ctory, což je globální síť více než 300 partnerů, která zahrnuje výrobce průmyslových komponent, specialisty z řad systémových integrátorů a softwarové dodavatele.

Průmysl 4.0

Je všeobecně známo, že Průmysl 4.0 je koncept, jenž započal svůj život jako strategický projekt německé vlády, který postupem času zaujal představivost mnohých futuristů i inženýrů z celého světa. Jedním z důvodů může být i fakt, že tento koncept se rámcově věnuje výzvám, kterým výrobní podniky aktuálně čelí, a které vycházejí z měnícího se tržního prostředí, namátkou můžeme zmínit tyto faktory:

 orientace na zážitky spotřebitelů, kdy výrobci hledají nové metody, jak zaujmout a získat zákazníky, protože samotný produkt již mnohdy nepostačuje,
 individualistické chování spotřebitelů, kdy se každý chce odlišovat, což velmi fragmentuje poptávku po produktech,
 globální a lokání vlivy, kdy většina globálních značek se snaží přizpůsobovat lokálním zvyklostem atp.

Výrobní proces

Podíváme-li se blíže na proces výroby, dojdeme k závěru, že v současnosti jsou především v praxi realizovány následující technické principy, které definují Průmysl 4.0:

 Interoperabilita – schopnost kyber-fyzikálních systémů propojovat sebe a lidi v rámci chytrých továren a vzájemně komunikovat prostřednictvím Internetu věcí (IoT, IIoT).
 Virtualizace – virtuální kopie chytré továrny či její části vytvořená propojením senzorových dat (snímaných při monitorování fyzických procesů) s virtuálními modely závodů a se simulačními modely.
 Decentralizace – schopnost kyber-fyzikálních systémů samostatně rozhodovat v rámci chytrých továren.
 Schopnost výměny dat v reálném čase – schopnost shromažďovat a analyzovat data a poskytovat okamžitý a transparentní náhled do těchto dat lidem a systémům, kteří reší operativní záležitosti.
 Modularita – flexibilní a rychlé přizpůsobení chytrých továren měnícím se požadavkům spotřebitele.

Naše řešení pro výrobní technologie digitalizovaného průmyslu

Mezi reálná řešení vyvinutá společností Mitsubishi Electric v rámci vlastního programu e-F@ctory, která převádějí principy digitalizace a Průmyslu 4.0 do reálné praxe patří například:

 Řešení pro virtualizaci návrhu a odladění výrobní technologie
 Vlastní, plně integrovaná hardwarová, softwarová a síťová komunikační platforma nabízející
 Komplexní řešení automatizace a robotizace zahrnující jak zákaznicky orientovaná řešení, tak i vynikající automatizační komponenty – například PAC, PLC, DCS, CNC, frekvenční měniče, servo a motion systémy, HMI a roboty – s vyvinutými a vestavěnými řešeními umožňujícími interoperabilitu, decentralizaci, modularitu i výměnu dat v reálném čase.
 Řešení MES Interface pro výkonný sběr i analýzu velkého množství dat v reálném čase
 Řešení pro Edge computing a Big data pomocí C-CPU a návazná komunikace s Cloud computing řešeními
 Řešení pro údržbu výrobní technologie, především
 Viditelná diagnostika po gigabitové průmyslové síti CC-Link IE Field,
 Operátorský panel jako nástroj údržby,
 Stroje provádějící vlastní diagnostiku,
 Vzdálený přístup Talk2M,
 Prediktivní údržba pomocí inteligentních snímačů Smart Condition Monitoring.
 Řešení pro rychlou modernizaci starších výrobních technologií
 Zpětná hardwarová i softwarová kompatibilita
 Guided operations solutions pro eliminaci lidské chybovosti při manuální montáži

zpět