• Domů
  • Ochrana osobních údajů
  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Autorská práva

Print page

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních dat je pro nás velmi důležitá. Při všech postupech při zpracovávání dat jednáme proto podle právních předpisů (např. při zjišťování, zpracovávání jakož i přenosu dat). Návštěva naší webové stránky vyžaduje zjištění, zpracování a užití osobních dat. Osobní data jsou specifické údaje o osobních anebo o věcných vztazích určité nebo určitelné fyzické osoby.V následujících vysvětlivkách Vám předkládáme přehled o tom, jaká data sbíráme, jakým způsobem tato data používáme a předáváme a jak můžete získat informaci o námi zpraco¬vaných datech.

Kompetentní místo ve smyslu zákona o ohraně dat pro sběr a šetření, ukládání do paměti počítače a pro zpracování osobních dat je:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
pobočka Německo
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Německo
Tel.: +49 02102 / 486 - 0
Fax: +49 02102 / 486 - 1120
E-Mail: info@mitsubishi-automation.com

Naše nabídka se týká Mitsubishi Factory Automation (tady z „Mitsubishi Automation” anebo „FA”) pro oblasti Evropy, Blízkého východu anebo Afriky („EMEA”). Námi zpracovávaná data se rozlišují podle toho, navštívíte-li naší webovou stránku jako návštěvník, anebo použijete-li speciální obsahy nebo nabídky, pro něž platí dodatečné podmínky.

I. Data při návštěvě naší webové stránky
(bez použití speciálních nabídek)

1. Zjišťování dat

Veškerá data, která s ohledem na Vaši návštěvu naší webové stránky zjistíme, ukládáme do paměti tak, že jakékoliv přiřazení k určité sobě není možné. Máte tedy možnost naši webovou stránku používat anonymně.

Další data sbíráme anebo ukládáme do paměti jen tehdy, když nám tato data poskytnete dobrovolně. K tomu může dojít během Vaší registrace na naší webové stránce. K pouhé návštěvě naší webové stránky však tyto informace nejsou potřebné.

2. Session-Cookies

Aby se zlepšila uživatelská přístupnost naší webové stránky a práva našich příležitostných webových uživatelů byla chráněná, používáme pouze Session-Cookies. Session-Cookie neobsahuje škodlivé software. Session-Cookie s označením „PHPSESSID” ukládá do Vašeho počítače namátkové, nahodilé řetězce písmen a číslic jako Session-ID. Tato Session-ID je nutná, aby se dalo zajistit, že jste z naší databanky zásobený korektními informacemi, např.správným jazykem a/nebo dynamickými obsahy, které v průběhu Vaší návštěvy vyplynou na webové stránce. Session-ID se nově vytváří při každé Vaší návštěvě naší webové stránky. Když naší webovou stránku opustíte, bude Session-ID automaticky smazán. Jestliže byste tuto Session-Cookies chtěli vypnout, můžete to udělat přes Vaše nastavení browseru (pro další informace použijte prosím pomocnou funkci Vašeho browseru). Nepřehlédněte prosím, že Váš webový zážitek na naší webové stránce může tím být redukován/omezen.

3. Perzistentní cookies

Cookie "cookies_accepted" se používá pro uložení Vaší volby naší informace cookie. Cookie ukládá anonymní hodnotu "true" pro uložení souhlasu s použitím cookies a zabránění dalším informacím o cookie.

4. Nástroj pro analýzu webu Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu analýzy webu firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zde: „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“. To jsou textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webové stránky. Informace o Vašem použití této webové stránky se zpravidla posílají na server Google v USA a tam se ukládají.

Na základě námi aktivované anonymizace IP adresy na této webové stránce (tzv. „maskování IP“ doplněním programového kódu Google Analytics o funkci „_anonymizeIp()“) předtím Google Vaši IP adresu ve členských státech EU nebo ostatních smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa posílána na server firmy Google v USA celá a tam zkracována.

Na žádost provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat pro vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, pro vytváření reportů o aktivitách webové stránky a pro nabízení služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa posílaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není spojována s dalšími daty společnosti Google.

Ukládání cookies můžete zakázat v nastavení softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.

Kromě toho můžete zaznamenávání dat vytvořených prostřednictvím cookie a souvisejících s užíváním webové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro Google a zpracování těchto dat Googlem znemožnit tím, že si

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

stáhnete a nainstalujte níže dostupný plugin prohlížeče.

Alternativně a především pro případ, že výše uvedený plugin není možné do vašeho prohlížeče nainstalovat (často při používání webové stránky na určitých mobilních zařízeních) můžete výše uvedené zaznamenávání a zpracování dat na této webové stránce do budoucna zakázat tak, že kliknete na následující odkaz:

Nastavit Google Analytics Opt-Out-Cookie

Za tímto účelem se na Vašem zařízení uloží tzv. Opt-Out-Cookie, které uloží Vaše rozhodnutí o odmítnutí uvedeného použití dat společností Google výhradně pro prohlížeč použitý pro otevření výše uvedeného odkazu a této domény.

Pokud ve Vašem prohlížeči odstraníte Cookies, je nutné pro zachování Vašeho odmítnutí znovu kliknout na uvedený odkaz.

II. Další informace

Budete-li mít další otázky k tématu ochrany dat, přejete-li si informaci o o Vašich datech, které jsou u nás uloženy, zjistíte-li, že data byla do paměti nesprávně uložená, a/nebo tato data by bylo třeba podle Vašeho názoru vymazat, můžete se kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu dat. Našeho zmocněnce pro ochranu dat dosáhnete následovně:

Pan H. Gimm

Mitsubishi Electric Europe B.V.
pobočka Německo
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Německo
Tel.:  +49 (2102) 486-0
Fax:  +49 (2102) 486-1120
E-Mail:  pr@meg.mee.com

Konec informace o ochraně dat v češtině

Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda