Hledat

Hlavní obsah

  • Domů
  • Podmínky použití
  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Autorská práva

Print page

Autorská práva

Všeobecné podmínky pro užívání webové stránky

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Německo (tady: „Mitsubishi Electric Factory Automation Europe”), dává k dispozici webovou stránku cz3a.mitsubishielectric.com (zde: „webová stránka”). Webová stránka se vztahuje na Mitsubishi Factory Automation (také „Mitsubishi Automation” nebo také nazývaná „FA”) oblastí Evropy, Středního Východu a Afriky (zde: „EMEA”). Webová stránka Vám poskytuje určité nabídky a obsahy (zde: „obsah“ nebo „nabídka“). Používáním webové stránky souhlasíte s platností těchto Všeobecných podmínek: „tady VP” - ABN). Vezměte prosím na vědomí, že pro určité obsahy a pro ochranu dat platí dodatečně speciální podmínky.

1.

Aplikace těchto VP

Pro užívání webové stránky prostřednictvím uživatele platí výhradně tyto VP. Neakceptujeme zvláště žádné jiné podmínky pro užívání.

2.

Služby Mitsubishi Electric Factory Automation Europe

U webové stránky se jedná o dobrovolnou a bezplatnou nabídku, kterou poskytuje Mitsubishi Electric Factory Automation Europe. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe dává uživateli k dispozici obsah podle vlastního uvážení. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe je zvláště oprávněná tento obsah kdykoliv změnit (redukovat nebo vyměnit) anebo určité obsahy nebo i webovou stránku celkově (také přechodně) pro jednotlivé anebo pro všechny návštěvníky bez předešlého sdělení a bez udání důvodů pozastavit.

Tato webová stránka může zahrnovat textový hyperlink (odkaz) na webové stránky třetí strany. Nemáme kontrolu obsahů podobných hyperlink, které je možné vyvolat. Obsahy třetích stran nejsou součástí nabídky Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

3.

Užívání webové stránky a obsah, uživatelská práva

Použití webové stránky je přípustné výhradně pro zákonné úkony. Uživatel nesmí obsahy aplikovat způsobem, které by mohly vést ke škodám podnikům sdruženým u Mitsubishi Electric Factory Automation Europe nebo u Mitsubishi Electric Factory Europe ve smyslu §§ 15 a násl. akciového zákona (zde označené: „sdružené podniky“). Mitsubishi Electric Factory Automation Europe přiznává uživateli neexkluzivní, nepřevoditelné právo k osobnímu používání obsahu, ohraničené na interní obchodní používání ve spojitosti s (potenciální) koupí od sdružených podniků. Uživatel nesmí obsah ani reprodukovat, ani zpracovávat ve spojitosti s možností užívání obsahu, pokud není potřebné tento obsah použít ve smluvně zamýšleném způsobu. Uživatel nesmí obsah rozšiřovat, veřejně zpřístupňovat, prodat, pronajmout nebo použít jako leasing. Uživatelská práva, která uživateli nejsou výslovně přiznaná, setrvávají výlučně u Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

Uživatel je povinen osvobodit Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a/nebo sdružené podniky od všech škod, které Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a/nebo spojené podniky utrpí tím, že webová stránka a /nebo obsah je použit v rozporu s těmito VP.

4.

Dodržování kontrolních vývozních předpisů

Uživatel je povinen dodržovat veškerá aplikovatelná národní a mezinárodní kontrolní vývozní a reexportní předpisy (např. v souvislosti se složenými materiály). Před každým předáním nebo každým transportem relevantního materiálu, musí uživatel obzvláště kontrolovat a pomocí vhodných opatření zajistit, že nebude porušené žádné Evropskou unií, Spojenými států americkými a/nebo OSN vyhlášené embargo. Na příslušný dotaz se uživateli Mitsubishi Electric Factory Automation Europe poskytnou všechny relevantní informace o možném porušení kontrolních vývozních předpisů, které budou vyšetřované v souvislosti s aktivitami uživatele (např. příslušnými orgány nebo Mitsubishi Electric Factory Automation Europe).

5.

Odpovědnost za vady, omezení ručení

Mitsubishi Electric Factory Automation Europe neomezeně ručí za úmysl, v případech hrubé nedbalosti, v případech lstivého zatajení vady a za nároky v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za vady výrobku. Každé další ručení ze strany Mitsubishi Electric Factory Automation Europe a možné nároky z odpovědnosti za vady uživatele jsou vyloučené. Mitsubishi Electric Factory Automation Europe nepostupuje žádné záruky. Omezení ručení platí pro všechny zaměstnance, zákonné zástupce a pověřence Mitsubishi Electric Factory Automation Europe.

6.

Volba práva.

Tyto VP podléhají výhradně německému věcnému právu s vylouče¬ním obchodního práva OSN (CISG).

Nahoru