• Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

PLC zase o krok dále


Rostoucí modularita PLC komponent přispívá ke zjednodušení života systémových integrátorů, a to se schopností implementace kompletních automatizačních systémů na jediné základní sběrnici.
Hrozí však, že s řadou nových PLC modulů, které zajišťují plnou kontrolu nad kompletní výrobní linkou, aniž by někdy opouštěly PLC sběrnici, budeme zbytečně komplikovat jednoduchou myšlenku? Barry Weller ze společnosti Mitsubishi Electric tvrdí, že je to vlastně všechno krok k lepšímu.

Programovatelný logický automat (PLC) ušel kus cesty za relativně krátkou dobu. Zatímco původ můžeme vysledovat už na konci šedesátých let, až na počátku devadesátých let se PLC staly rozeznatelnými jako předchůdci silných nástrojů, které dnes známe – skutečné řídicí počítače namísto pouhých sekvenčních logických automatů implementovaných jako náhrada hardwarových relé.

Primární funkcí PLC samozřejmě zůstává provoz automatizačního programu k sekvenční kontrole různých kroků strojního systému. Jak by se dalo očekávat, zvýšený procesní výkon a paměť moderního PLC znamená, že mohou být bez obtíží aplikovány i nejkomplexnější automatizační programy. Nyní je však PLC daleko složitější, s vylepšeným zacházením s daty a komunikačními schopnostmi přidanými k existujícím výhodám I/O, společně s dedikovanými, připevněnými kontroléry pro řízení pohybu, procesů, robotickými kontroléry a dalšími.

Systémoví integrátoří také benefitují z přídavných PLC komponent zajišťujíící bránu a přístup k systémům vyšší třídy či správě databází, nebo umožňují používání komplexnějších programovacích jazyků jako u PC – a nezapomínejme samozřejmě na možnost přidat integrovaná bezpečnostní CPU na sběrnici s PLC. Není žádným překvapením, že se začal používat „logický“ prvek namísto dříve používaného programovatelného automatizačního kontroléru (PAC).

To vše prokázalo pravé výhody pro systémové integrátory, při zjednodušení vývoje sofistikovanějších systémů, osvobozených od tradičních integračních výzev a s výrazně nižšími kontrolními časy. Nyní přichází na trh nový druh PLC modulů, které slibují umožnění úplně nové úrovně sofistikace systému na jednotné propojovací sběrnici.

Mitsubishi Electric nedávno uvedla na trh nový integrovaný robotický kontrolér navržený k připevnění na propojovací sběrnici PLC série iQ-R vedle existujících modulů a navíc společnost uvedla na trh CNC CPU modul, taktéž pro PLC ze série iQ-R. Takové přídavky doopravdy posouvají hranice PLC/PAC, ale znamená to, že máme příliš komplikovaný PLC koncept – produkt, který byl vyvinut, aby odstranil složitost ručně zapojovaných reléových logických systémů?

Opak je však pravdou. Zatímco modulární přídavky PLC znamenají, že je možné realizovat daleko sofistikovanější úrovně řízení, právě ta sofistikovanost nenaznačuje vyšší složitost. Moderní PLC systémy zůstávají absolutně věrné cílům přemístitelných relóvých bloků, nabízejí dramatické zjednodušení nad ekvivalentním systémem sestaveným z oddělených kontrolních produktů. Větší výběr znamená víc možností.

Moduly pro řízení pohybu, CNC, robota apod. jsou vlastní silná CPU a nabízejí mnoho výhod, které jednotlivé bloky nemají a integrátorům se mohou zamlouvat. Pokud jsou tyto moduly použity jako část PLC platformy, napomáhají vstříc integrované kontrole nad celým výrobním procesem na jedné propojovací sběrnici.

Nejenže to napomáhá celkovému výkonu, ale integrace je zjednodušena, jelikož jsou všechny komponenty dědičně navrženy ke společné spolupráci a nepotřebují komunikační sítě k přenosu dat a řídících příkazů. Programování je také zjednodušené, jelikož se všechny moduly dají programovat v jednom společném prostředí, což šetří čas a peníze jak v procesu návrhu, tak schválení.

Navíc výměnou diskrétních kontrolérů stroje za moduly sběrnicového PLC snížíte hardwarové náklady. Například použitím C80 CNC CPU od Mitsubishi Electric mohou systémoví integrátoři dosáhnout schopnosti komplexních výrobních požadavků, které by dříve vyžadovaly několik jednotlivých CNC řešení a kontrolérů. Podobně PLC robotické řídicí moduly mohou též ušetřit náklady na hardware s jedním kontrolérem schopným řídit nejen všechny osy robota, ale i několik dalších serv ve stejný okamžik.

Dále pak systémoví integrátoři často zjišťují, že používání PLC šetří čas, snižuje náklady a eliminuje složitost, také umožňuje implementovat vyšší úrovně sofistikace. Jsou schopni zásobit koncové uživatele stroji a systémy, které nabízejí nižší dobu cyklu a lepší kvalitu produktu, díky zařízení jenž snižuje celkové požadavky na zástavbové místo.
Poslední představené PLC moduly také poskytují možnosti k retrofitaci strojů, umožňují systémovým integrátorům přidat nové funkce strojům a systémům bez potřeby celkového předělávání jak stroje, tak ovládacích panelů.
Větší výběr modulů umístěných na sběrnici znamená více vyřešených aplikací za použití jedné platformy, zatímco programovací čas, komplexnost integrace a snaha výběru jsou sníženy. PLC zůstaly věrné svým principům, pokračují v usnadňování životů systémových integrátorů a zvyšují efektivitu aplikací pro zákazníka.

zpět

Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda