• Registrační formulář
  • Přihlášení

Factory Automation

Print page

Veletrh AMPER

Srdečně Vás zveme na veletrh AMPER!

Mitsubishi Electric na veletrhu AMPER

Letošní veletrh AMPER jsme zaměřili na odvětví Průmyslu 4.0. Na stánku Mitsubishi Electric najdete praktická řešení, která společnostem umožní ještě efektivnější výrobu při zachování nejvyšší úrovně kvality. Tentokrát Vás vezmeme do VIRTUÁLNÍHO SVĚTA - ukážeme vám, jak integrovat velké množství strojů nebo systémů, shromažďovat z nich data, která lze vizualizovat na velkoformátových displejích. Poradíme vám, jak sledovat a zlepšit operace, zvýšit efektivitu a snížit neplánované prostoje.
Představíme Vám naši koncepci e-F@ctory, která nabízí řešení integrující automatizaci a robotizaci s IT vrstvou.

Výrobní technologie

e-F@ctory má flexibilní strukturu, která zohledňuje individuální potřeby jednotlivých firem a podporuje je díky vysokorychlostní konektivitě, spolehlivým datům a přesnému řízení, které se používají s robustními a osvědčenými technologiemi na míru, jako např.:

Technologie podporující optimalizaci ve světě BIG DATA

V dnešní době se největší výzvou stává správa informací a jejich následné vyhodnocování. Spolu s nárůstem množství informací pocházejících od strojů je nutné využívat technologie usnadňující jejich analýzu. Technologie typu MES Interface umožňuje bezprostřední předávání informací ze stroje do databáze již ve fázi sběru dat.

Rostoucí význam zpětné informace

V dnešním světě průmyslové výroby jsou informace o objemu výroby a množství závad nedostačující. Moderní stroje poskytují ohromné množství dat o kvalitě výroby a výrobních parametrech, které slouží pro lepší řízení činnosti strojů a ke snížení množství poruch. S ohledem na důležitost monitoringu výrobních procesů nabízí Mitsubishi Electric inteligentní snímače monitorující stav činnosti stroje a umožňuje tak prediktivní údržbu.

Integrace s IT vrstvou

Podle koncepce Internet of Things (IoT) Internet Věcí se stroje stávají zařízeními, která je možné snadným způsobem integrovat s IT vrstvou. V nabídce Mitsubishi Electric je možné nalézt celou řadu nástrojů umožňujících účinnou správu strojního parku a dálkové ovládání výroby.

Pružnost výroby

Průmyslová výroba je charakteristická stále větší variabilitou. Výrobní firmy nepřetržitě usilují o personalizaci výrobku. Klíčem k úspěch je co nejrychlejší dodání prototypu do strojní výroby a snadné přenastavení strojů.
Mitsubishi Electric je dodavatelem kompletní řady produktů a řešení pro průmyslovou automatizaci, které díky vzájemné kompatibilitě dovolují plynule automatizovat výrobní procesy. Všechny komponenty pocházejí od jednoho výrobce, díky čemuž firma získá komplexní řešení.

zpět

Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda