Mitsubishi Newsletter
ME2Robot - využití umělé inteligence představíme na letošním MSV


Řešení Mitsubishi Electric
 
ME2Robot je nový produkt Mitsubishi Electric využívající Cloud
 
Aplikace ME2Robot sbírá data z jednotlivých částí robotů (např. napnutí řemenů, kvalitu maziva v převodovkách, statické a kinetické tření, teplota motorů), provozní data robotů (zatížení, momenty, proudy) a mnoho dalších. Nasbíraná data jsou po zpracování s pomocí algoritmů umělé inteligence k dispozici technikovi údržby, který si je může pomocí webové aplikace zobrazit přehledně na jedné obrazovce. Použitím ME2Robot aplikace může obsluha vzdáleně sledovat stavy robotů a není nutné se lokálně připojovat v robotům, tak jako v minulosti.

ME2Robot umožňuje vzdáleně monitorovat stav robotů instalovaných na výrobních linkách a je první z připravovaných produktů využívající IIoT Data Hub.

Přijďte se o této nové i dalších aplikacích dovědět vice na náš stánek č. 138 v Pavilonu P.

Těší se na Vás Mitsubishi Electric tým.

 
Mitsubishi Electric Europe B.V. , German Branch
Factory Automation, European Business Group
Mitsubishi-Electric-Platz 1 - D-40882 Ratingen - Tel: +49-2102-486-0 - Fax: +49-2102-486-7780
Česká redakce: Jana Trhlíková, Mitsubishi Electric Europe B.V. – odštěpný závod, Czech branch, cz@mpl.mee.com
Aktualizovat profil MyMitsubishi Odhlásit Newsletter