• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Datové sítě MELSEC

Datové sítě MELSEC

Datové sítě MELSEC – začátek průmyslové revoluce.

Systém MELSEC reaguje na požadavky na průmyslové sítě a optimalizuje celý systém tím, že poskytuje takové služby, které výrobní zařízení vyžaduje. K nim patří výměna dat a řízení s vysokou rychlostí, přenos vysokých objemů dat, flexibilní kabelové připojení, jednoduché uvedení do provozu a údržba.

CC-Link IE Control

Tato datová síť určená k propojení řídicích jednotek umožňuje rychlou komunikaci a výměnu velkých objemů dat. Komunikační návaznost není přitom přerušena vrstvami.

CC-Link IE Control

CC-Link IE Field

Tato vysokorychlostní průmyslová komunikační sběrnice sahá od v/v úrovně až k PLC řízení a pro přizpůsobení k nejrůznějším konfiguracím systému poskytuje flexibilní koncept kabelového propojení.

CC-Link IE Field

CC-Link

Pomocí této vysokorychlostní průmyslové komunikační sítě lze přenášet jak řídicí data, tak také informační údaje.

CC-Link

CC-Link Safety

Tuto bezpečnostní průmyslovou komunikační síť lze použít k výstavbě bezpečného systému k ochraně výrobních provozů nebo oblastí před pracovními riziky.

CC-Link Safety

Ethernet

Tato datová síť s vysokým výkonem propojuje oddělení v rámci výrobních provozů.

Ethernet

SSCNET

U této vysoce výkonné datové sítě pro pohybové a servořízení se pro přenosy používá kabel se skleněnými vlákny. Síť je proto imunní proti elektromagnetickému rušení a data lze přenášet vysokou rychlostí na velkou vzdálenost.

SSCNET

Karty rozhraní pro PC

Zásuvná karta do PC, která umožňuje přímé připojení na CC-Link IE nebo CC-Link.

Karty rozhraní pro PC

Ostatní datové sítě

Pro přizpůsobení k vaší konfiguraci systému je k dispozici velký výběr ostatních datových sítí.

Ostatní datové sítě

Série ST

MELSEC ST je řada vysoce flexibilních dálkových modulů I/O společnosti Mitsubishi´založená na síti Profibus.

Série ST

Série Stlite

Díky velkému množství aplikačních oblastí je série STlite ideálně vhodná pro nasazení v distribuovaných systémech využívajících průmyslové komunikační sběrnice.

Série Stlite

Zapisovač dat BOX data logger

Zapisovač dat BOX data logger NZ2DL představuje samostatné řešení pro záznam dat na kartu CF. Nashromážděná data je kromě toho možné předat dále na souborový server nebo poslat e-mailem.

Zapisovač dat BOX data logger

Vzdálené terminálové jednotky (RTU)

Komunikujte bezpečně se systémy SCADA. Jednotka smartRTU umožňuje dálkový dohled a řízení vzdálených zařízení se 100 % spolehlivostí, a to i v extrémních klimatických podmínkách.

Jednotka smartRTU