Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Výrobky

Datové sítě MELSEC

Datové sítě MELSEC

Datové sítě MELSEC – začátek průmyslové revoluce.

Systém MELSEC reaguje na požadavky na průmyslové sítě a optimalizuje celý systém tím, že poskytuje takové služby, které výrobní zařízení vyžaduje. K nim patří výměna dat a řízení s vysokou rychlostí, přenos vysokých objemů dat, flexibilní kabelové připojení, jednoduché uvedení do provozu a údržba.

CC-Link IE TSN

Otevřená integrovaná síť založená na Ethernetu umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi systémem IT a výrobní úrovní.

Další informace

CC-Link IE TSN

CC-Link IE Control

Tato datová síť určená k propojení řídicích jednotek umožňuje rychlou komunikaci a výměnu velkých objemů dat. Komunikační návaznost není přitom přerušena vrstvami.

CC-Link IE Control

CC-Link IE Field

Tato vysokorychlostní průmyslová komunikační sběrnice sahá od v/v úrovně až k PLC řízení a pro přizpůsobení k nejrůznějším konfiguracím systému poskytuje flexibilní koncept kabelového propojení.

CC-Link IE Field

CC-Link

Pomocí této vysokorychlostní průmyslové komunikační sítě lze přenášet jak řídicí data, tak také informační údaje.

CC-Link

CC-Link Safety

Tuto bezpečnostní průmyslovou komunikační síť lze použít k výstavbě bezpečného systému k ochraně výrobních provozů nebo oblastí před pracovními riziky.

CC-Link Safety

Ethernet

Tato datová síť s vysokým výkonem propojuje oddělení v rámci výrobních provozů.

Ethernet

SSCNET

U této vysoce výkonné datové sítě pro pohybové a servořízení se pro přenosy používá kabel se skleněnými vlákny. Síť je proto imunní proti elektromagnetickému rušení a data lze přenášet vysokou rychlostí na velkou vzdálenost.

Technické údaje

SSCNET

Karty rozhraní pro PC

Zásuvná karta do PC, která umožňuje přímé připojení na CC-Link IE nebo CC-Link.

Karty rozhraní pro PC

Ostatní datové sítě

Pro přizpůsobení k vaší konfiguraci systému je k dispozici velký výběr ostatních datových sítí.

Další informace

Ostatní datové sítě

Ultratenké I/O

NZ2FT, nové ultratenké vzdálené I/O moduly je spolehlivé, cenově výhodné a kompaktní řešení I/O. Výhody:
- Prostorově úsporná a jednoduchá konfigurace
- Snížené prostoje a náklady na údržbu
- Integrovaný webový server pro nastavení
- Odnímatelné svorky PUSH-IN

Další informace

Ultratenké I/O

Zapisovač dat BOX data logger

Zapisovač dat BOX data logger NZ2DL představuje samostatné řešení pro záznam dat na kartu CF. Nashromážděná data je kromě toho možné předat dále na souborový server nebo poslat e-mailem.

Další informace

Zapisovač dat BOX data logger

Vzdálené terminálové jednotky (RTU)

Komunikujte bezpečně se systémy SCADA. Jednotka smartRTU umožňuje dálkový dohled a řízení vzdálených zařízení se 100 % spolehlivostí, a to i v extrémních klimatických podmínkách.

Další informace

Jednotka smartRTU
Technické webináře - Nová série webinářů
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru