• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Série MELSEC L

Série MELSEC L

Díky její flexibilitě a mimořádné uživatelské přívětivosti může série MELSEC L přinést vašemu výrobnímu zařízení další zlepšení a vývoj.

U zrodu série MELSEC L stála v popředí naše výrobní tradice "Monozukuri" (výrobní umění), důvěryhodná technologie a spolehlivost. Tato koncepce se také vztahuje na instalaci a provoz.

Moduly CPU

Moduly CPU série MELSEC L jsou vybaveny množstvím řídicích funkcí a standardně integrovanými vstupy a výstupy. Díky přídavným modulům je lze optimálně přizpůsobit pro každou aplikaci.

Moduly CPU

Odbočovací/rozšiřovací moduly

Pomocí těchto modulů můžete váš systém rozšířit, a tímto způsobem ho přizpůsobit k velikosti dané automatizační úlohy.

Odbočovací/rozšiřovací modul

Napájecí zdroje

Napájecí zdroj dodává napájecí napětí pro jednotky CPU, vstupní/výstupní moduly aj.

Napájecí zdroje

V/v moduly

K těmto modulům se připojují externí vstupní a výstupní přístroje. K splnění všech požadavků vašeho systému je k dispozici celá řada v/v modulů.


V/v moduly

Analogové v/v moduly

Tyto moduly slouží k snímání nebo generování analogových signálů. Jsou rychlé, velmi přesné, nabízejí vysoké rozlišení a umožňují tak jemné nastavení řídicí aplikace.

Analogové v/v moduly

Snímání impulzů, čítačové moduly

Modul k jednoduchému a přesnému čítání vysokorychlostních impulzů

Čítačové moduly

Simple motion modul

Cela řada řídicích možností jako například regulace polohy, otáček nebo točivého momentu. Jednoduchá implementace vačkového řízení a synchronizace.

Simple motion modul

Polohovací moduly

Tyto moduly umožňují rychlé a velmi přesné polohování.

Polohovací moduly

Moduly pro výměnu informací

Tyto moduly umožňují výměnu dat s řídicí úrovni a zvyšují produktivitu sběrem a předáváním informací z výrobní úrovně.

Moduly pro výměnu informací

Moduly průmyslových sběrnic

Tyto síťové moduly propojují jednotku PLC s různými datovými sítěmi, které se při automatizaci výrobních provozů vyskytují na každé řídicí úrovni.

Síťové moduly