• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Odbočovací/rozšiřovací moduly

Odbočovací/rozšiřovací modul

Pomocí těchto modulů můžete váš systém rozšířit, a tímto způsobem ho přizpůsobit k velikosti dané automatizační úlohy.

Pomocí odbočovacího/rozšiřovacího modulu, který se připojí na CPU, lze jednotku PLC série L rozšířit až o 3 rozšiřovací bloky na max. 40 modulů.

Odbočovací moduly

Odbočovací modul

Odbočovací modul

Rozšiřovací moduly

Rozšiřovací modul

Rozšiřovací modul