• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Analogové v/v moduly

Analog-E/A-Module

Tyto moduly slouží k snímání nebo generování analogových signálů.

Tato nabídka analogových modulů podporuje rychlé a velmi přesné řízení procesů.

Analogové vstupní moduly

Analogové vstupní moduly s kratší dobou převodu

Analogové vstupní moduly

Analogové výstupní moduly

Analogové výstupní moduly s kratší dobou převodu.

Analogové výstupní moduly

Kombinované analogové vstupní/výstupní moduly

Tyto moduly mohou analogové signály jak snímat, tak také generovat.

Kombinované analogové vstupní/výstupní moduly

Analogový vstupní modul HART

8-kanálový analogový vstupní modul s mnoha komfortními funkcemi, vysokou přesností a funkcionalitou HART Master

Analogový vstupní modul HART

Analogový výstupní modul HART

6-kanálový analogový výstupní modul s mnoha komfortními funkcemi, vysokou přesností a funkcionalitou HART Master

Analogový výstupní modul HART

Modul snímačů zatížení

Zvýšená měřicí přesnost pro přímé připojení externího snímače zatížení.

Modul snímačů zatížení

Modul CT

Tento modul zjednodušuje různé řídicí úlohy, jako např. polohování, regulaci otáček a točivého momentu, vačkové a synchronizované řízení.

Modul CT

Snímání teploty

Moduly pro snímání teploty s vysokou přesností

Moduly pro snímání teploty

Regulace teploty

Modul pro regulaci teploty s integrovaným regulátorem PID

Moduly pro regulaci teploty

Modul pro PID regulaci

Regulační moduly jsou ideální pro regulace teploty nebo průtoku, u kterých je rozhodující rychlá reakce.

Modul pro regulaci PID