• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

Snímání impulzů, čítačové moduly

Snímání impulzů, čítačové moduly

Tyto impulzní vstupní moduly a vysokorychlostní čítače jsou určeny pro velmi přesná řízení.

Celá řada těchto výrobků je dokonce kompatibilní s přístroji pracujícími s vysokým rozlišením.

Vysokorychlostní čítačové moduly

Tyto moduly mohou čítat impulzy s vysokou frekvencí.

Vysokorychlostní čítačové moduly

Vysokorychlostní vstupní moduly (s izolovanými kanály)

Tento mnohostranný modul načítá počet vstupních impulzů a zjistí tak například rychlost, počet otáček, okamžitou velikost průtoku, dopravované množství, délku nebo celkový průtok.

Vysokorychlostní vstupní moduly (s izolovanými kanály)