• Registrační formulář
  • Přihlášení

Výrobky

Print page

MELFA WORKS

Rychlá a snadná simulace

MELFA WORKS je softwarový balíček pro 3D simulaci robotů. Je schopen simulace celých pracovních buněk, tj. robota samotného a jeho interakce s okolím. MELFA WORKS je doplňkovým komponentem SolidWorks a umí pracovat se všemi pokročilými funkcemi tohoto moderního 3D balíčku CAD. Z pestré nabídky knihoven lze vybírat chapadla, snímače a další komponenty a integrovat je přímo do MELFA WORKS.

Výkonné nástroje

Tato sada výkonných softwarových nástrojů představuje pomůcku při plánování, programování a testování vašeho projektu. Testy “dosahu” v raných etapách plánování pomáhají při výběru nejvhodnějších robotických systémů pro danou úlohu. V rámci simulace můžete roboty a dalšími komponenty pracovních buněk libovolně pohybovat, což usnadňuje optimalizaci návrhu vašeho systému.

Autentické simulované prostředí

RT ToolBox2 při programování robotů v simulovaném prostředí pracuje s nativními robotickými jazyky (MELFA BASIC V nebo MELFA BASIC IV). To znamená, že při přenosu výsledných programů do skutečných robotů nejsou požadovány další konverze nebo procesní kroky. A navíc, díky tomu můžete při práci se simulací využívat známé programovací jazyky a veškeré existující know-how. Když potřebujete podporu, máte za všech okolností k dispozici rozsáhlý systém nápovědy online - např. při formulaci nezbytné programové syntaxe. Programy pro roboty lze po vytvoření testovat přímo v simulovaném prostředí, kvůli testování tedy není nutné odebírat příslušnou pracovní buňku z výrobního procesu.

Úspora nákladů

Balíčky RT ToolBox2 a MELFA WORKS jsou výkonnými nástroji, které slouží k dosažení maximální efektivity a úspory nákladů při konfiguraci a provozu automatizačních řešení podporovaných roboty. Umožňují vám naplánovat a provozovat systém s vysokým stupněm jistoty, a to dokonce ještě předtím, než koupíte hardware.