Hledat

Hlavní obsah

 • Registrační formulář
 • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Energetické systémy

Celosvětově osvědčená a spolehlivá zařízení pro zásobování energií

Energetické systémy

Energetické systémy

Díky našemu rozsáhlému portfoliu středněnapěťových technologií se celosvětově řada firem spoléhá na Mitsubishi Electric jako dodavatele bezpečných, stabilních a spolehlivých zařízení pro zásobování energií. Na základě úspěšné historie, která sahá až do roku 1951 k olejový vypínačům typu V pro použití v sítích pro ultravysoké napětí, se Mitsubishi Electric i nadále soustředí na vývoj elektrifikačních technologií pro pokročilý rozvod energie, podporu industrializace a ochranu životního prostředí díky udržitelným technologiím.

Naše energetická řešení a kompetence zahrnují:

 • Energetický management
 • Energetické rozvodné systémy
 • Efektivní pohony pro vozidla
 • Ochrana elektrických sítí a přístrojů
 • Inženýring a podpora

Mitsubishi Electric se soustředí na požadavky všech průmyslových oblastí na spínání vysokých zátěží a ochranu ve celém rozsahu napětí, včetně průmyslových a veřejných budov, obnovitelných energií, veřejné infrastruktury, výroby energie, hornictví a rozvodu energie.

Rozvod elektřiny

Ať už se jedná o rozvod energie uvnitř průmyslových zařízení nebo v budově, rozhodující je spolehlivé napájení elektrickou energií. I ty nejkratší výpadky napětí nebo přepětí mohou mít závažné následky. Z tohoto důvodu je třeba technologie, která identifikuje všechny nenormální situace a reaguje tak, aby zůstala zachována bezpečnost a aby byl možný bezporuchový provoz. Portfolio Mitsubishi Electric zahrnuje vše od středně a nízkonapěťových rozvoden, podružných stanic a ochranných systémů až po rozsáhlé systémy energetického managementu a monitoringu.

Mitsubishi Electric pracuje v rámci kompletní nabídky energetických systémů na úsporách energie, redukci CO2 a ostatní skleníkových plynů: při výroby energie, přenosu a rozvodu energie a řešeních pro úsporu energie v závodech, dolech a komerčních budovách. Tato řešení zahrnují:

 • Energetický management a systémy pro monitoring sítí
 • Vysokonapěťové vypínací zařízení pro přenos a rozvod
 • Vybavení pro stabilizaci energetických systémů
 • Ochranné a monitorovací řídící systémy
 • Transformátory

Klikněte zde , pro více informací o nízkonapěťových vypínacích zařízeních.

Zjistěte více o vysokonapěťových řešeních firmy Mitsubishi Electric Europe B.V. Power Systems Group.

Průmyslové energie

Středněnapěťové produkty firmy Mitsubishi Electric jsou konstruovány pro zajištění maximální bezpečnosti, energetické efektivity a dostupnosti zařízení. Naše portfolio obsahuje kompletní nabídku výkonových vypínačů, frekvenčních měničů, ochranných relé a podružných stanic pro extrémní a drsné podmínky.

Kompletně typově otestovaná a nezávislými autoritami certifikovaná středně napěťová vypínací zařízení Mitsubishi Electric přispívají k ochraně životního prostředí, protože pro izolaci se používá vzduch a ne škodlivý plyn SF6. Naše středněnapěťová vypínací zařízení a s nimi související vybavení - včetně vakuových výkonových vypínačů, rozvaděčů a přípojnic - definují standardy pro dlouhou a bezporuchovou a životnost a bezpečný provoz.

Středněnapěťová vypínací zařízení

Vzduchem izolovaná vypínací zařízení série MS-EBG firmy Mitsubishi Electric jsou podstatnou součástí systémů pro rozvod elektrické energie, nezávisle na tom, jestli zásobování energií slouží v průmyslových aplikacích, veřejných infrastrukturách, kancelářích nebo obytných budovách.

Zařízení série MS-EBG byla homologována speciálně pro aplikace, na které je možné aplikovat normu IEC 62271-200 a poskytují:

 • Bezpečnou a spolehlivou energii
 • Jmenovitá napětí od 3,3 kV do 24 kV
 • Jmenovité proudy přípojnice od 630 A do 4000 A
 • Krátkodobě přípustný nadproud přípojnice až 63 kA/1 s

Extrémně robustní konstrukce a pečlivá výroba zařízení série MS-EBG se odráží v jejich kvalifikaci rušivého světelného oblouku 50 kA/1 s, což z nich činí nejbezpečnější vzduchem izolované typy vypínacích zařízení, které jsou v současné době na trhu dostupné.

Vlastnosti produktu MS-EBG
 • Sériově vyráběná, homologovaná vypínací zařízení dle IEC 62271-200
 • Maximální provozní bezpečnost - vakuový výkonový vypínač v zásuvném provedení s kompletně zavřenými dveřmi
 • Robustní a kompaktní konstrukce
 • Kovové přepažení, kategorie provozní využitelnosti: LSC 2B, třída přepažení: PM
 • Stupeň krytí: IP4X (standard), IP54 (opce)
 • Kvalifikace rušivého světelného oblouku (IAC) vypínací zařízení: AFL / AFLR – 40 kA (50 kA volitelné) pro dobu trvání oblouku 1 s
 • Vzduch jako izolační médium – ochrana životního prostředí, není nutná žádná speciální údržba
 • Vizuální potvrzení pozice spínače/stykače, včetně zemnícího odpojovače
 • Jedna přípojnice, zdvojené spínací zařízení
 • Interval údržby > 10 let

Nízkonapěťová vypínací zařízení

Nízkonapěťová vypínací zařízení série LS-EBG firmy Mitsubishi Electric Europe splňují požadavky na bezpečný a spolehlivý rozvod energie uvnitř budov, průmyslových zařízení a infrastrukturních aplikací.

LS-EBG/mcc motorové/energetické řídící centrály do 6300 A
 • Homologovaná pro průmyslové a výrobní aplikace, kanceláře a veřejná zařízení
 • Zásuvná technika nebo pevné vypínací prvky
 • Flexibilně vybavené funkční jednotky pro interní separaci až na Form 4b
 • Volitelná technologie optických vláken-světelných senzorů pro identifikaci a tlumení tvorby světelných oblouků
 • Tepelné senzory pro kontinuální monitoring podmínek
LS-EBG/db rozvod nízkého napětí
 • Vyvinuto pro rozvody napětí v kancelářích a veřejných budovách
 • Pro rozvody do 1600 A
 • Pevné upínací prvky
 • Do druhu krytí IP55
LS-EBG/bb Opláštěný nízkonapěťový přípojnicový systém
 • Přípojnice s nízkou impedancí pro rozvody nízkého napětí do 6300 A (měď) nebo 4000 A (hliník)
 • Homologovaná v souladu s IEC 61439-6 pro jmenovitý zkratový proud 105 kA
 • Vhodná pro nízkonapěťové rozvody v průmyslu a ve velkých budovách
 • Druh krytí IP55
 • Monoblok vypínač pro celý rozsah jmenovitých proudů
 • Dle specifikací podle GOST (EAC) MSK-64 pro vlivy zemětřesení
 • Požární zkouška podle EI-120, požární uzávěr testován podle IEC 1366-3 a 1363-1

Pohonná technika

Výrobní zařízení v téměř všech průmyslových oblastech jsou vystavena velkému konkurenčnímu tlaku - musí zajistit rovnoměrnou výrobu a kvalitu o to vše při nízkých nákladech. Středněnapěťové frekvenční měniče firmy Mitsubishi Electric nabízí přesné řízení motorů v celém rozsahu otáček, které je nutné pro vysoký výrobní výkon a současně snižují náklady na elektrickou energii a vliv CO2 díky vyšší efektivitě a energeticky úspornému provozu.

Středněnapěťové frekvenční měniče

Rodina středněnapěťových frekvenčních měničů firmy Mitsubishi Electric zahrnuje nejmodernější výkonovou elektroniku a pohonnou techniku a nabízí nejlepší řešení pro pohonné systémy v širokém spektru zákaznických požadavků. Paleta produktů zahrnuje frekvenční měniče pro obecné aplikace, ale také speciálně vyvinutá zařízení pro speciální oblast aplikací.

 • Speciální aplikace (2.000 kVA do 40.000 kVA): Zpracování oceli a neželezných kovů a válcovny, velké kompresory, papírny, jeřáby, dopravníkové pásy, dynamometry, lodní aplikace, hornictví
 • Všeobecně aplikace (300 kVA až 120.000 kVA): Ventilátory, dmychadla, kompresory a čerpadla, stroje s konstantním kroutícím momentem jako např. extrudéry a míchací stroje

Naše středněnapěťové frekvenční měniče jsou dodávány ve variantách, které mohou přímo ovládat motory 3,3 kV až 11 kV z každého existujícího nebo nového zdroje elektrické energie s 3,3 kV až 11 kV, externí transformátory nejsou třeba. Díky schopnosti rekuperace energie může zákazník dosáhnout podstatného snížení energetických nákladů.

Odkaz na webovou stránku dceřinné společnosti Mitsubishi Electric TMEIC pro více informací.

Středněnapěťové motory a generátory

Nabídka motorů Mitsubishi Electric profituje ze zkušeností s aplikacemi a vývojem za více než 90 let a nabízí středněnapěťové motory a generátory, které kombinují nejvyšší možnou spolehlivost a nejnižší provozní náklady. Jsou optimalizovány z hlediska velikosti, hmotnosti a provozní efektivity a jsou vyráběny firmou TMEIC, specializovanou dceřinou společností firmy Mitsubishi.

 • Horizontální a vertikální motory: flexibilní koncepty jako odpověď na nejnáročnější požadavky zákazníků a zařízení, od tichého provozu až po provedení s ochranou proti explozi.
 • Motory pro speciální aplikace: Motory mohou být konstruovány pro speciální nebo specifické požadavky jako např. válcovny nebo extrémně rychlé pohony pro kompresory.
 • Generátory: Mitsubishi Electric má dlouholeté zkušenosti s dodávkou systémů pro výrobu energie včetně vzduchem chlazených turbínových generátorů (až do 100 MVA), prostřednictvím generátorů poháněných větrnými elektrárnami a dieselovými motory.

Odkaz na webovou stránku dceřinné společnosti Mitsubishi Electric TMEIC pro více informací.

Technologie a produkty

Softstartéry

Softstartéry MEsoftstart minimalizují náklady tím, že snižují nejen požadavky na napájení, ale také opotřebení komponent systému. To je zajištěno díky plynulému rozběhu (a případně zpomalení) motorů. To eliminuje rázy vody u čerpacích aplikací a snižuje mechanické rázy a zatížení na hřídeli motoru, stejně jako poháněných zařízení ve vašem systému.

Naše softstartéry lze snadno integrovat do Vašeho inteligentního konceptu řízení motoru pro zajištění vyšší produktivity a kratších prostojů. Jsou ideální alternativou k VSD, je-li vyžadováno nákladově efektivnější a jednodušší řešení.

Digitální ochranné relé

MEprotect je flexibilní a modulární digitální ochranný systém, který je k dispozici pro nízkonapěťové a středně napěťové aplikace a který zvyšuje využitelnost a bezpečnost zařízení. Nabízí optimální spojení mezi řídícím systémem a elektrickými přístroji zařízení a umožňuje značné úspory při instalaci, uvedení do provozu, provozu a údržbě zařízení.

Úzké integrace chráněného vybavení v nadřízených automatizačních systémech je dosaženo inteligentně pomocí technologie polní sběrnice (včetně Profibus, Modbus, Profinet, IEC61850 a CC-Link).

Vakuové výkonové vypínače (VCB)

Vakuové výkonové vypínače série VPR firmy Mitsubishi Electric splňují důležité požadavky na vypínací aplikace, které vyžadují nejvyšší možnou bezpečnost a spolehlivost. Více mechanických a elektrických zabezpečovacích systémů zaručuje bezpečný provoz při dosažení malých nároků na údržbu díky použití suché povrchové úpravy s nízkým třením a maziv s dlouhou životností.

Díky kompaktní zástavbě a volitelnému montážnímu rámu s uzavírací klapkou jsou přístroje vhodné pro nové instalace nebo jako náhrada za stávající zastaralé přístroje s kovovým krytem v rozvodnách.

Elektromagnetické vakuové stykače

Elektromagnetické vakuové stykače řady VZ-E jsou konstruovány pro aplikace v průmyslu nebo elektrárnách, u nichž denně probíhá velký počet spínání. Kombinují lehkou instalaci, snadnou údržbu a bezpečný provoz s moderním designem, který přispívá k zachování životního prostředí.

Nízkonapěťové frekvenční měniče

Na základě třicetileté zkušenosti s frekvenčními měniči a více než 14 milionů prodaných kusů po celém světě nabízí Mitsubishi Electric inovativní, otevřená, flexibilní a spolehlivá nízkonapěťová pohonná řešení. Pro splnění požadavků individuálních trhů a zákazníků jsou nízkonapěťové frekvenční měniče Mitsubishi certifikovány podle CE, UL, cUL, EAC/GOST a DNV. K jejich vlastnostem patří:

 • Energeticky úsporné motory s rekuperací energie
 • Velká paleta produktů od 0,1 kW do 630 kW
 • Systémy propojené přes síť lze velmi snadno konfigurovat
 • Nejlepší spolehlivost produktu v této třídě
 • Řada pokročilých funkcí

Frekvenční měniče FREQROL

Energetický management – Naše služba

Energetický management je stejný jako jakákoliv cesta, nejprve musíte vědět, kde jste, potom můžete určit, kam chcete a vypracovat plán, který popisuje, jak se tam dostanete. My Vás nabízíme podporu při celém tomto procesu.

Energetická bilance - Zjistěte, kde jste

Energetická bilance je důležitým krokem, protože Vám ukáže Vaši aktuální energetickou spotřebu a zatížení. Samozřejmě existují různé stupně a energetické bilance, od jednoduchého vyhodnocení faktur za elektřinu až po krátkodobý monitoring zařízení přímo na místě tak, aby bylo možné identifikovat vzorce využití, špičkové zatížení a závislosti mezi procesy a požadavky. Ať potřebujete cokoliv, kontaktujte nás, protože nabízíme jak poradenství, tak koncepty a díky naší síti partnerů pro Vás můžeme sestavit energetické bilance.

Studie proveditelnosti - Učiňte následné kroky

Naše studie proveditelnosti vznikají na základě energetické bilance a ukazují, kde je možné provést opatření a případné úspory. I zde je k dispozici široké spektrum, kdy se jednotlivé studie liší svoji hloubku a pohledem. Všechny studie ale mají jedno společné: Jejich cílem je vytvořit zprávu s různou mírou detailu, která v jednom přehledu sdružuje všechny prvky, které souvisí s energií. To poskytuje základ pro fundovaná rozhodnutí o Vašich možnostech, rizicích a volbách. Zprávy jsou škálovatelné a je možné je připravit pro jednotlivé operace nebo celé zařízení. Protože studie prověřují, vyvíjí a vytváří odborníci, poskytuje studie proveditelnosti analýzu poměru nákladů a dosažených výnosů, na jejíž základě je možné spočítat kapitálový výnos (RoI) v případě překlopení projektů do řešení energetického managementu.

Komplexní posouzení

Studie mohou být jednoduché až velmi komplexní a jsou uzpůsobeny potřebám každého zákazníka. Mohou obsahovat ukazatele, jako jsou cíle energetické efektivity, strategie pro řízení špičkových hodnot a robustní roadmap pro dlouhodobý energetický management a dále informace o skutečné výši očekávaných úspor. V případě potřeby je možné studii doplnit detailním přehledem kapitálových výnosů.

Jako volitelnou opci můžete získat vypracovaný koncept, který obsahuje návrhy hardwaru a softwaru a odhady náročnosti inženýringu, který je nutný pro dosažení cílů energetických úspor.

Po studii - Instalace

Po akceptování studie a Vašich doporučení je posledním krokem skutečná instalace. Instalaci samozřejmě může provést Váš vlastní tým inženýrů a techniků nebo integrátor podle Vašeho výběru. Pokud chcete, může Vám Mitsubishi Electric a naši partneři e-F@ctory rovněž nabídnout další podporu při projektování a uvedení do provozu. Podpora během zkušebního provozu a optimalizace systému po uvedení do provozu tvoří další dimenzi našich služeb.

Energetický management s Energy Control Pack

Pro optimalizaci využití energie je nutná kompletní transparentnost celé firmy od výroby až po řídící úroveň. Mitsubishi Electric nabízí tuto schopnost prostřednictvím svého Energy Control Pack (ECP), který shromažďuje live data ze všech míst s energetickou spotřebou pro analýzu více úrovní řídících systémů.

Energy Control Pack je založen na řadě osvědčený řídících modulů, které je možné vybírat, konfigurovat a škálovat tak, aby byly vhodné pro každou aplikaci, nezávisle na tom, jestli je nová nebo stávající. Zahrnuje hardware, software a dokumentaci pro energetický management. ECP se skládá ze standardních produktů Mitsubishi Electric, které je možné kombinovat.

ECP je optimalizován pro snadnou integraci do nových a stávajících aplikací a poskytuje podporu během celé doby používání zařízení.

Nahoru