Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Výroba

Použití pokročilých pohonných systémů s řízením otáček  Mitsubishi Electric zaručují výrazně znatelné zlepšení kvality těsta v míchacím stroji. Během celého procesu míchání se sleduje spotřeba energie, která má přímý vliv na kritéria efektivity a kvality.

Míchání

Použití pokročilých pohonných systémů s řízením otáček Mitsubishi Electric zaručují výrazně znatelné zlepšení kvality těsta v míchacím stroji. Během celého procesu míchání se sleduje spotřeba energie, která má přímý vliv na kritéria efektivity a kvality.

Řízení receptur a šarží se používá pro zajištění konzistentního a reprodukovatelného procesu zpracování. Pro opakovatelnou kvalitu produktu je rozhodující přesné vážení a správná správa přísad. Informace, jako např. doby míchání, spotřeba energie a doby, kdy bylo těsto ve vakuu, jsou zaznamenávány jako součást reportingu Mitsubishi pro efektivitu celého zařízení (GAI).

Dělení těsta

Technologie frekvenčních měničů a servořízení zajišťují přesné porcování těsta a umožňují úpravu výstupní hmotnosti během procesu. Přesné servopolohování umožňuje snadnou a opakovanou změnu produktu, redukuje výpadky při této změně a zlepšuje výkon. Servosystémy umí velice citlivě řídit sílu, která na těsto působí a zaručují tak jeho rovnoměrnou kvalitu během porcování. To má vliv také na úsporu přísad jako jsou kvasnice a jiné přísady mouky, což snižuje výrobní náklady a zvyšuje zisk.

Formování

Poté, co těsto přijde do procesu formování, je nutné s ním pečlivě zacházet, stejně jako při procesu porcování. Musí být dosažena a udržována exaktní synchronicita mezi různými kroky procesu, ale také při vysokých průtočných rychlostech. Senzory mohou sledovat každou oblast procesu a data bezprostředně posílat zpět na řízení, aby bylo možné zajistit potřebné změny rychlosti dopravních pásů a jiných přístrojů s velmi malými tolerancemi.

Pečení

Pro řízení systému se používají různé parametry jako doba pečení, přísun a odběr, řízení teploty, řízení transportních pásů, optimalizace ventilátorů, zobrazení na grafických ovládacích jednotkách a zpětná sledovatelnost. Do strategie řízení je možné také integrovat ovládání receptur pro proces pečení s alarmem a hlášení událostí a rovněž zobrazení trendu. Díky otevřené síťové architektuře Mitsubishi je bez problému možné připojit systémy jiných výrobců jako např. kamerový monitoring, řízení hořáků nebo RFID senzory.

Chlazení

Během procesu chladnutí se čerstvě upečený chléb schladí na optimální teplotu pro krájení a balení. V řadě oblastí pekařského průmyslu panuje zvýšený zájem o snižovaní spotřeby energie. Chladící proces je přitom horký kandidát při správném hodnocení situace. Teplo, které za normálních okolností uniká do okolí, je možné získat zpět a v zařízení použít jinak, např. pro předehřev zkušebních zařízení (Prover) nebo přípravu teplé vody v sociálních zařízeních firmy.


Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru