Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Dopravníky a třídící systémy

V mnoha aplikacích systémů pro manipulaci s materiálem se výrobky nejprve shromáždí na přiváděcím nebo vkládacím pásu, který běží synchronně s hlavním pásem, a přivádí na něj balíky, kdykoliv se na hlavním sběrném pásu objeví dostatečné mezery. Potřebné odstupy mezi jednotlivými balíky zajistí dávkovače nebo oddělovače.

V mnoha aplikacích systémů pro manipulaci s materiálem se výrobky nejprve shromáždí na přiváděcím nebo vkládacím pásu, který běží synchronně s hlavním pásem, a přivádí na něj balíky, kdykoliv se na hlavním sběrném pásu objeví dostatečné mezery. Potřebné odstupy mezi jednotlivými balíky zajistí dávkovače nebo oddělovače.

Frekvenční měniče typu FR-A700 kompatibilní se sběrnicí CC-Link představují společně se vzdálenými CC-Link I/O stanicemi velmi silnou základnu pro většinu průmyslových aplikací. Pro separační pásy, které vyžadují nadprůměrný výkon, je možné jednoduše doplnit do stávající integrované platformy iQ servosystém MR-J4-B pracující na bázi SSCNET III a „vysoká rychlost“ se tak stane novým standardem.

V mnoha aplikacích, kde je nutné překládat těžká břemena, se používají odsunovače a vertikální třídicí systémy. I když jsou tato zařízení použitá obvykle v různých systémech materiálového toku, jsou také velmi užitečná v systémech pro transport zavazadel nebo distribuci balíků.

Poněkud méně známou skutečností je, že frekvenční měniče firmy Mitsubishi Electric již dosahují podobné výkonové charakteristiky jako servo. Měnič FR-A700 je vybaven mnoha podobnými funkcemi pro automatické nastavování (auto tuning), jakými disponuje série MR-J4, a umožňuje také vektorovou regulaci jak s použitím enkodéru, tak i bez něj.

Jednou z důležitých vlastností při třídění představuje přechod z jednoho pásu na druhý bez zastavení nebo poškození zboží. Komunikační sítě firmy Mitsubishi Electric jsou optimalizovány pro synchronní řízení více os. Datová servosíť SSCNET III je plně duplexní systém s přenosovou rychlostí 50Mbit/s. Přenos dat probíhá obousměrně vysokou rychlostí (synchronní deterministická komunikace) a bez nebezpečí kolizí dat, které by mohly způsobit výpadky nebo dokonce nežádoucí ztrátu dat.

Firma Mitsubishi Electric dodává všechny rozhodující komponenty pro kompletní řízení a transparentnost toku produktů - zavazadel v rámci celého letiště. Redundantní vysoce výkonné řídicí jednotky, kontroléry pohybu, lineární a rotační servopohony, operátorské panely (HMI), vzdálené vstupní/výstupní jednotky a bezpečnostní řídicí jednotky jsou k dispozici od jednoho výrobce a jsou navzájem optimálně sladěny.


Technické webináře - Nová série webinářů – Tým technické a aplikační podpory si pro Vás připravil další sérii webinářů, kde si ukážeme praktické programování produktů od Mitsubishi Electric.
Více

Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru