• Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Automatické systémy vysokoregálových skladů a pozemní dopravní prostředky

Jedna ovládací jednotka regálu ve vysokoregálovém systému má obvykle 4 pohybové osy: zdvih, výtah a dvě podvozková hnací kola. Tyto pohyby vyžadují mnoho energie. Protože se jeřáby pohybují vysokými rychlostmi na velké vzdálenosti, probíhá napájení obvykle stejnosměrným proudem přes přípojnicový rozvod. Napájení zajišťuje centrální napájecí/rekuperační jednotka (FR-CVL). Tyto převodníky umožňují připojit na jednu společnou konfiguraci stejnosměrného přípojnicového rozvodu až šest frekvenčních měničů a navíc zajišťují rekuperaci energie do sítě střídavého proudu.

Jedna ovládací jednotka regálu ve vysokoregálovém systému má obvykle 4 pohybové osy: zdvih, výtah a dvě podvozková hnací kola. Tyto pohyby vyžadují mnoho energie. Protože se jeřáby pohybují vysokými rychlostmi na velké vzdálenosti, probíhá napájení obvykle stejnosměrným proudem přes přípojnicový rozvod. Napájení zajišťuje centrální napájecí/rekuperační jednotka (FR-CVL). Tyto převodníky umožňují připojit na jednu společnou konfiguraci stejnosměrného přípojnicového rozvodu až šest frekvenčních měničů a navíc zajišťují rekuperaci energie do sítě střídavého proudu.

Výškové zakládací systémy musí zvládat pohyby při vysokém zrychlení, maximální rychlosti a proměnném zatížení. Servozesilovač MR-J4 je vybaven pokročilou technologií pro autotuning v reálném čase, která automaticky detekuje změny zatížení a regulační obvod PID pak provede vhodné přizpůsobení. Tímto způsobem je možné dosáhnout maximálního výkonu i při značných změnách průběhu zátěže.

Aby byl projekt systému pro manipulaci s materiálem úspěšný je nanejvýš důležité, aby byl navržen tak, že bude za všech okolností schopen reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků. V těchto flexibilních prostředích se stále zvyšuje efektivnost nasazení automaticky řízených dopravních vozíků (AGV), zvláště pak tam, kde použití dopravníků není praktické.

Dotazy
Kontakt
Báze znalostí
Nápověda
Stahování
Katalogy
Aplikace

PŘEDVÍDÁNÍ (BUDOUCNOSTI) S MITSUBISHI ELECTRIC – Letošní Mezinárodní strojírenský veletrh je pro nás výjimečný - představíme Vám výrobní linku digitálního věku.
Více informací