Hledat

Hlavní obsah

  • Registrační formulář
  • Přihlášení

Řešení

Print page

Řešení

Vodní hospodářství

Voda – centrální součást našeho života

Collect, clean and supply

Doprovázíme Vás na každém kroku

Vodohospodářství čelí stejně jako ostatní průmyslová odvětví značným výzvám v oblasti předzásobení a rozdělování rezerv vody. Voda je surovina, kterou mnoho spotřebitelů považuje za samozřejmost a u které bude vzhledem k investicím a provozním nákladům stále narůstat tlak na snižování nákladů. Narůstající počet obyvatel vyžaduje obojí, zásobování vodou a likvidaci odpadních vod. U všech procesů musí být pro zajištění zásobování vodou a pro ochranu životního prostředí dodržovány přísné směrnice EU.

A proto je každá firma v této branži odkázaná na partnera, který této výzvě rozumí, nabízí odpovídající řešení a je k dispozici 24 hodin denně a rok za rokem s plnou důvěrou.

Mitsubishi Electric takovým partnerem je. Nabízíme systémy s potřebnou flexibilitou a spolehlivostí, které splňují definované požadavky, stavějíce přitom na zkušenostech dlouholeté spolupráce s našimi zákazníky ve vodohosdpodářství.


Všechny webináře pohromadě! – Připravili jsme pro Vás na jednom místě záznamy ze Všech našich webinářů i se zajímavými videi s produkty Mitsubishi Electric!
Více
Nahoru